Tandarts Van Eikema Hommes

De praktijk is gesloten t/m 09-08-2024. Voor spoedeisende hulp kunt u contact opnemen met Dental 365 in Ede. Tel: 085- 018 94 64.

Bent u op zoek naar een ervaren tandarts? Welkom in onze tandartsenpraktijk in Doorwerth. Ruim en licht van opzet, met kinderspeelhoek en geheel
rolstoeltoegankelijk.

Een gezellige en informele tandartsenpraktijk voor het hele gezin, voor jong en oud!
Als team zetten wij ons maximaal in voor uw gebit. U kunt bij ons terecht voor alle
algemene tandheelkundige verrichtingen. En voor perfect zittende gebitsprothesen,
implantaten en het bleken van uw tanden.

KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg 

In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Datum KNMT-visitatie
Deze praktijk is gevisiteerd in het jaar april 2017

 

 

 

Wat wij belangrijk vinden

• tevreden patiënten
• vertrouwensrelatie tussen patiënt
en tandarts
• eerlijk en no-nonsense advies
• gezamenlijk komen tot een
behandelplan
• adequate en doeltreffende zorg
• optimale nazorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)